Logiqol_logo large.png

Cases

 

Case: Meer werkplezier door simpelere planning in het Flevoziekenhuis

De polikliniek chirurgie van het Flevoziekenhuis is een grote, complexe polikliniek, waar 12 subspecialismen onder vallen. Er werken 16 chirurgen, 12 AIOS, en meer dan 30 verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

De opgave

Gedurende de jarenlange groei van de polikliniek waren de verschillende processen organisch meegegroeid. Door deze ontwikkeling en diverse wijzingen ontbrak een goede basisstructuur, passend bij de dynamiek en omvang van de polikliniek. Consequenties hiervan waren onder andere dat werkwijzen onvoldoende rond de behoeften van patiënten waren georganiseerd, dat er veel pieken en dalen waren in werkbelasting, dat er geen goede werksfeer op de backoffice was, dat stuurinformatie niet beschikbaar was, dat kennis van processen en procedures ‘in hoofden’ en/of in ‘parallelle werelden’ zat, dat er veel ad hoc situaties waren, en dat sub-specialismen elk hun eigen processen met onvoldoende onderlinge samenhang hadden. 

Onze rol

Logiqol heeft in nauwe verbinding met alle mensen werkzaam op de polikliniek, deze basisstructuur teruggebracht in het werk. Daarmee is op alle bovenstaande punten een oplossing gebracht of verbetering behaald. De belangrijkste middelen die hiervoor zijn ingezet, zijn de introductie van een veel simpelere planwijze, een handboek en een dashboard. Alle drie worden nu naar tevredenheid door de afdeling gebruikt. 

Qua planning is een grote reductieslag behaald door van 157 plantypen de agenda’s te herstructureren met een basisset van maar 6 plantypen. Hierdoor is het planwerk veel gemakkelijker en is het werk op de backoffice overzichtelijker, en beter overdraagbaar.

Het handboek is een houvast voor de backoffice, waarin voor alle zorgprocessesn van alle sub-specialismen beschreven staat hoe gepland moet worden. Het dashboard geeft actuele informatie over de combinatie van toegangstijden, productie en capaciteitsinzet per sub-specialisme, waardoor er beter kan worden bijgestuurd.  

Flevoziekenhuis over Logiqol

Flevoziekenhuis over Logiqol

 

Case: Introductie van process mining bij VGZ

Coöperatie VGZ is een grote innovatieve zorgverzekeraar. De afdeling Business Intelligence heeft als taak ondersteuning te bieden aan de primaire afdelingen voor besluitvorming op basis van data.

De opgave

VGZ maakte nog geen gebruik van process mining techniek voor procesverbeteringen. Intussen was helder dat er een grote hoeveelheid procesdata ongebruikt in de systemen aanwezig was. Logiqol is gevraagd de potentie van process mining aan te tonen en te introduceren binnen VGZ.

Onze rol

Logiqol heeft in nauwe samenwerking met zowel de BI afdeling als de primaire afdelingen de kracht van process mining laten zien, met behulp van de Sherloq aanpak. Op basis hiervan is besloten om process mining voortaan in te zetten voor procesverbeteringen.