PROCESS INTELLIGENCE

Visie & werkwijze

Zorgorganisaties kennen een complex krachtenveld waarin aandacht voor die ene individuele patiënt en tegelijkertijd zorg dragen voor alle patiënten lastig te combineren zijn. Gevolg is dat ziekenhuizen de belofte op toegang en doorlooptijden niet voor alle patiënten kunnen waarmaken. De sleutel hiervoor zit in het aanbrengen van de balans tussen een gezonde bedrijfsvoering en medische kwaliteit.


Dit realiseren wij door bedrijfsprocessen en medische processen samen te brengen door een gezamenlijke zienswijze van zorgprofessionals, management en ondersteunend personeel. Logiqol helpt zorginstellingen met een gecombineerde focus op mens, proces en data. Met onze oplossingen kunnen beloften aan alle patiënten weer worden waargemaakt.

 
 

1

We openen de black box van het primaire proces

2

3

4